KLUBBEN / KOMITEER / MEDLEMSSKAPSKOMITEEN

Medlemsskapskomiteen

Lene Jakobsen (Leder)

Svein Erik Akselberg

Jon Heimset (styret)

Arne Kvassnes

Bjørn Ove Lindvik

Sveinung Mjelde

Vidar Skistad

Oskar Vatle


 Mål 2018 – 2019

  • Videreutvikle vårt vennskap og øke klubbens attraksjonsverdi for potensielle medlemmer
  • Verve 3 eller flere nye medlemmer
  • Planlegge og gjennomføre en felles tur for klubbens medlemmer

 Oppgaver

  • Utvikle og gjennomføre strategi for medlemsverving
  • Kartlegge medlemssamensetningen som grunnlag for medlemsverving, mht yrkesbakgrunn, alder og kjønn
  • Ta opp verving i klubbmøte(r), etter behov for å nå målsetning
  • Gi nye medlemmer en innføring i Rotary-organisasjonen generelt og Arna Rotary Klubb spesielt
  • Gjennomføre sosiale arrangementer
  • Oppfølging av medlemmer med spesielle behov

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Arna Idrettspark
Adresse: Indre Arna vegen 189
Postnummer: 5260
Sted: Indre Arna
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: GPS koordinater: 60.425737,5.471642

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...