KLUBBEN / KOMITEER / TRF-KOMITEEN

TRF-komiteen

Leif Harald Kvaale (Leder)

John Akselberg

Britt F. Iversen

Nils Thunestvedt

Torstein Asle Jenssen (styret)

Arild Dale

Jorunn Unneland Lystrup

Tore Thorsen

Tore Dalen Thunestveit


Mål 2019 – 2020

  • Øke klubbmedlemmenes kunnskap om og engasjement i The Rotary Foundation (TRF)

Oppgaver

  • Planlegge og gjennomføre nytt internasjonalt prosjekt, eventuelt i samarbeid med andre klubber
  • Gi informasjon til medlemmene om TRF i 2 dedikerte medlemsmøter gjennom året
  • Rapportere status om fremdrift og økonomi vedrørende prosjekter under arbeid, for styret og klubbens medlemmer


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Arna Idrettspark
Adresse: Indre Arna vegen 189
Postnummer: 5260
Sted: Indre Arna
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: GPS koordinater: 60.425737,5.471642

Tilbakemelding fra PETS v/Kristin
9. mar. 2020, 19.00 - 20.00

3 min: Anne Britt Nøkler: Oskar Referat: Odd

Les mer



rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...