KLUBBEN / KOMITEER / TRF-KOMITEEN

TRF-komiteen

Leif Harald Kvaale (Leder)

John Akselberg

Britt F. Iversen

Nils Thunestvedt

Torstein Asle Jenssen (styret)

Arild Dale

Jorunn Unneland Lystrup

Tore Thorsen

Tore Dalen Thunestveit


Mål 2019 – 2020

  • Øke klubbmedlemmenes kunnskap om og engasjement i The Rotary Foundation (TRF)

Oppgaver

  • Planlegge og gjennomføre nytt internasjonalt prosjekt, eventuelt i samarbeid med andre klubber
  • Gi informasjon til medlemmene om TRF i 2 dedikerte medlemsmøter gjennom året
  • Rapportere status om fremdrift og økonomi vedrørende prosjekter under arbeid, for styret og klubbens medlemmer


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Arna Idrettspark
Adresse: Indre Arna vegen 189
Postnummer: 5260
Sted: Indre Arna
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: GPS koordinater: 60.425737,5.471642

Oppsummering etter kommunevalget v/Jens Kihl, BT
23. sep. 2019, 19.00

3 min: Tore D. T. Referent: Aksel Nøkler: Vibek ...

Guvernørbesøk
30. sep. 2019, 19.00

3 min: Alf Referent: Audun Nøkler: Vibeke

Regnskap budsjett - nominasjon
7. okt. 2019, 19.00

3 min: Synnøve Referent: Bjørn H Nøkler: Sveinun ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...